Everett Lafayette Storey en Cellfood

Everett Lafayette Storey de grondlegger van Cellfood
Everett Lafayette Storey werkte mee aan het Amerikaanse “Manhattan Project”, een uiterst geheime opdracht want dit project leidde tot de ontwikkeling van de waterstofbom. Storey hield zich bezig met een meer vredelievende opdracht, de ‘watersplitsende technologie’. Hij werd voor zijn onderzoek tot tweemaal toe geselecteerd als laureaat voor de nobelprijs.

Zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid kostte Storey bijna het leven. Iedereen die deelnam aan het project stierf veel te vroeg door extreme blootstelling aan radioactieve straling. Ook Storey werd getroffen en verloor in 1950 30 kg lichaamsgewicht.

Van dan af werkte Storey koortsachtig verder op zijn eigen uitvinding. Enerzijds om zijn eigen leven te redden en anderzijds om de mensheid iets waardevols te schenken. In 1956 kwam Storey met ‘Liquid Life’ (vloeibaar leven) op de proppen, de eerste versie van Cellfoodâ. Het was een product gebaseerd op deuterium (= een verzwaard waterstofatoom), de enige niet-radioactieve isotoop van waterstof. Zijn verdere leven heeft Storey gewijd aan onderzoek naar de gezondheidsbevorderende effecten van deuterium. In 1988 overleed Storey op 74-jarige leeftijd.

De productlijn van Oxygen For Life is een eerbetoon aan deze fantastische wetenschapper. Voor ons is Storey onsterfelijk want hij blijft aanwezig in onze producten.

© Copyright Cellfood 2020